Prečo si zaobstarať fotovoltaickú elektráreň ?

Čo získate s fotovoltaickou elektrárňou a prečo začať vyrábať vlastnú elektrinu zo slnka?

Ušetrite za energiu až 60 %

Nikto vám nezdraží vlastnú elektrinu.

Dotácie od štátu

Z programu Zelená domácnostiam je možné získať dotáciu

Získate nezávislosť

Fotovoltaická elektráreň zaistí zálohu spotrebičov pri výpadku el. siete.

Jednoduchá inštalácia

Fotovoltaika nepredstavuje významný zásah do budovy.

Ako funguje fotovoltaická elektráreň ?

Fotovoltaická elektráreň je ekologický zdroj elektrickej energie. Vyrába viac elektriny, ako dom spotrebuje počas dňa, a prebytočnú elektrinu môžete ukladať do batérie alebo akumulovať v teplej vode.


Vďaka vlastnému fotovoltickému systému môžete znížiť účty za elektrinu až o 60 %. Tento obnoviteľný zdroj je podporovaný aj z dotačného programu Nová zelená úsporám.

Ako to prebieha?

Krok za krokom, ako to všetko funguje, keď sa rozhodnete kúpiť si od nás fotovoltaiku.
Formulár na dopyt
Po odoslaní dopytového formulára vám bezplatne vypracujeme cenovú ponuku pre vašu domácu fotovoltaickú elektráreň.
Návštěva technika
Náš technik príde priamo na miesto inštalácie a zistí všetky technické špecifikácie. Všetko s vami podrobne prediskutuje.
Konečná ponuka
Na základe návštevy technika pripravíme konečný návrh riešenia vrátane konečnej cenovej ponuky.
Administratívna príprava
Po odsúhlasení navrhovaného riešenia začneme pracovať na všetkých administratívnych úkonoch vrátane dokumentov pre dotáciu.
Montáž, inštalácia a kontrola
Celý systém nainštalujeme a uvedieme do prevádzky vo vopred dohodnutom termíne. Všetko vám vysvetlíme a revízny technik skontroluje správnosť.
Vyplatenie dotácie

Dokumenty predložíme za Vás a zabezpečíme vyplatenie dotácie.

Často kladené otázky

Pripravili sme odpovede na najčastejšie otázky našich zákazníkov. Ak ste nenašli odpoveď, kontaktujte nás.

V dnešnej dobe existujú konštrukcie a úchyty takmer pre všetky typy strešných krytín.

Výnimkou sú krytiny z eternitu – inštalácie FVE panelov na tento typ krytiny nerobíme

Pre najlepšiu ročnú výrobu je ideálna strecha so sklonom 35° orientovaná na juh.

Lepšie využitie vyrobenej elektriny však dosiahnete orientáciou panelov na východ a západ.

Domácnosti môžu využívať Virtuálnu batériu od svojho dodávateľa energie a ukladať tam svoje prebytky.

Niektorí dodávatelia ponúkajú využitie Vašich prebytkov na následné nabíjanie na staniciach pre elektromobily.

Refrencie rodinné domy