O nás

Veríme, že investície do úspor energií a do obnoviteľných zdrojov sú a budú prvoradé pre každého investora, firmu či organizáciu.

Naše poslanie

Slnečné žiarenie dopadá na zem každý deň. Je najdôležitejším a najlacnejším obnoviteľným dostupným zdrojom energie. Fotovoltické panely panely premieňajú slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu.

Naše hodnoty

Naprojektujeme, dodáme, nainštalujeme, spustíme a budeme servisovať vašu novú fotovoltickú elektráreň.